top of page

מצב האפס

"מצב האפס" הינו בלוג מאת עופר ישראלי, מייסד ארגון 'שומרי הגן' ומורה למיומנויות של תרבויות האדמה. הבלוג מורכב מפרקים שנכתבו במקור במתכונת של ספר, ולפיכך קיימת חשיבות רבה לסדר בו הם מופיעים ולשלמות התמונה שהם יוצרים יחדיו. מומלץ ביותר לקרוא את הפרקים לפי סדר הופעתם - שכן הם בנויים כנדבך על נדבך ונסמכים זה על זה.

bottom of page