top of page

​​מחפשים קבוצה לילדים / נוער / חוג קיץ?

image.png

להלן הקישורים לטבלאות הקבוצות שלנו בכל הארץ:
לתשומת ליבכם: 
לצורך רישום או בירור פרטים לקבוצה ספציפית מומלץ לפנות ישירות למדריכים לפי הפרטים המצורפים בטבלאות שלהלן.
בנושאים אחרים ניתן לפנות בהתאם לאפשרויות המופיעות בדף "נהיה בקשר"

bottom of page