top of page

פעילויות למשפחה

image.png

שתי הפעילויות המרכזיות למשפחות הינן :
​קבוצת משפחות - קבוצה שמורכבת מהורים וילדים.
באזור טבעון - ניתן ליצור קשר עם מירי רינת בטלפון 0585785902

image.png

מחנה הורה וילד 
מפגש של מספר זוגות הורים וילדים בחלוקה לפי גילים, מתקיים באזורים שונים בארץ בחופשות ובחגים.
מאפשר העמקת הקשר והחיבור של כל אחד בנפרד וביחד.
​ ניתן ליצור קשר עם דוד דטו בטלפון 0528490581


מחנה משפחות : כרגע מחנות המשפחות לא פעילים. נעדכן כשתתחדש הפעילות

בנוסף מתקיימים מספר אירועים בשנה המתאימים לכל המשפחה:
ט"ו בשבט - שבת ביער עם ילדי הקבוצות מכל הארץ ומשפחותיהם. הכרות עם קבוצות אחרות, חשיפה למשפחה ועשייה משותפת למען הסביבה. 
ימים פתוחים - מפגש של סופ"ש ביער המאפשר לחברים ולמתעניינים להכיר את הפעילות. ניתן להגיע לכל המפגש או לחלק ממנו.
פעילויות נוספות לילדים ונוער כגון התכנסות אביב וחניכה בשנת המצווה ניתן למצוא בדף קבוצות ילדים ונוער. 

bottom of page