שומרי הגן - חיים של חיבור לטבע, מיומנויות עתיקות
שומרי הגן